Exuberant Ctags#

Program ctags#

--languages#

Argument --languages dla bieżącego wywołania programu ctags kontroluje stanem włączenia/wyłączenia poszczególnych języków spośród wszystkich obsługiwanych języków (zarówno tych pochodzących z wbudowanych parserów, jak i tych z własnych wyrażeń regularnych), które będą brane pod uwagę przy generowaniu tagów dla analizowanych plików.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --languages[=[+|-]value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy domyślnych ustawieniach wszystkie obsługiwane języki (z wbudowanych parserów i/lub z własnych wyrażeń regularnych) są włączone i biorą udział przy generowaniu tagów dla analizowanych plików (zarówno dla automatycznego doboru właściwego języka, jaki i konkretnego języka wskazanego argumentem --language-force). Za pomocą argumentu --languages można dowolnie włączać lub wyłączać poszczególne języki spośród wszystkich obsługiwanych języków. Stan wyłączenia dla wszystkich obsługiwanych języków można zweryfikować za pomocą argumentu --list-languages, który za identyfikatorem pomijanego języka wyświetli dopisek "[disabled]".

Argument --languages można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te argumenty, które występują bezpośrednio po nim. Przekazanie argumentu --languages bez podania jakiejkolwiek wartości lub z pustą wartością "" jest równoważne z niejawnym użyciem wartości "all". Jeśli wartością będzie identyfikator nieobsługiwanego języka to zwrócony zostanie komunikat ctags: Warning: Unknown language "xxx" in ""languages"" option.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --languages=all --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki włączone
ctags --languages=+all --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki włączone
ctags --list-languages						:: wszystkie obsługiwane języki włączone

ctags --languages=-all --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone
ctags --languages="" --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone
ctags --languages= --list-languages			:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone
ctags --languages --list-languages			:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone

ctags --languages=all,+all --list-languages					:: wszystkie obsługiwane języki włączone
ctags --languages=+all,all --list-languages					:: wszystkie obsługiwane języki włączone
ctags --languages=-all,+all --list-languages				:: wszystkie obsługiwane języki włączone
ctags --languages=-all --languages=all --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki włączone

ctags --languages=all,-all --list-languages					:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone
ctags --languages=-all,all --list-languages					:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone
ctags --languages=all --languages=-all --list-languages		:: wszystkie obsługiwane języki wyłączone

ctags --languages=-all,+c,java --list-languages		:: wyłączenie wszystkich obsługiwanych języków oraz włączenie języków C i Java
ctags --languages=c,java --list-languages			:: wyłączenie wszystkich obsługiwanych języków oraz włączenie języków C i Java
ctags --languages=c,+java --list-languages			:: wyłączenie wszystkich obsługiwanych języków oraz włączenie języków C i Java

ctags --languages=-c,java --list-languages			:: wyłączenie języków C i Java (reszta obsługiwanych języków włączona)
ctags --languages=-c,-java --list-languages			:: wyłączenie języków C i Java (reszta obsługiwanych języków włączona)

ctags --languages * --list-languages						:: wyłącza wszystkie języki i nie przetworzy żadnego pliku
ctags --languages --language−force=c * --list-languages		:: wyłącza wszystkie języki i nie przetworzy żadnego pliku
ctags --languages=c --language−force=c * --list-languages	:: wyłącza wszystkie języki prócz C i używa go do wszystkich plików

ctags --language=-c,java test.js --language=html test.html 	:: mieszane włączenie/wyłączenie poszczególnych języków dla kolejnych plików

:: Błędne przypadki

ctags -languages
ctags --languages=ALL
ctags --languages=cos
ctags --languages=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --languages (H3) Opis działania (H4)