XBrackets Lite#

Podstawowe informacje#

Instalacja#

Proces instalacji wtyczki przebiega w sposób standardowy. Finalnie na całą wtyczkę składają się następujące pliki i foldery:

Menu wtyczki#

U góry na Pasku menu plugin tworzy następujące menu wtyczki:

XBrackets Lite - menu wtyczki w domyślnym stanie

Rysunek. XBrackets Lite - menu wtyczki w domyślnym stanie

Opis#

Notepad++ pozwala kontrolować mechanizmem automatycznego wstawiania niektórych znaków poprzez okno Preferencje, wystarczy wybrać u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Autouzupełnianie >> Autowstawianie.

Notepad++ - ustawienia Autowstawianie

Rysunek. Notepad++ - ustawienia Autowstawianie

Omawiana wtyczka oferuje większe możliwości kontroli tego mechanizmu. Klikając u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> XBrackets Lite >> Settings... przywołujemy okno konfiguracji:

XBrackets Lite - konfiguracja

Rysunek. XBrackets Lite - konfiguracja

Warto zwrócić uwagę na możliwość kontroli autozamykania dla nawiasów poprzedzonych znakiem uniku (Skip escaped bracket...) lub autozamykania tych nawiasów, za którymi już istnieje odpowiadający nawias zamykający (Even if coresponding...). Po odpowiedniej konfiguracji możemy kontrolować stanem włączenia/wyłączenia wtyczki klikając u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> XBrackets Lite >> Autocomplete brackets.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

XBrackets Lite (H1) Podstawowe informacje (H2) Instalacja (H2) Menu wtyczki (H2) Opis (H2)