Argumenty wiersza poleceń#

filePath#

Po uruchomieniu programu Notepad++ wskazuje na jakiś zasób (plik/pliki lub folder/foldery), który w zależności od innych argumentów zostanie przetworzony we właściwy sposób. Jest to jedyny argument z samą wartością (bez nazwy), którego można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) filePath (H2) Opis działania (H3) Otwieranie pliku lub plików (H4) Specyficzne zachowanie (H4)