Exuberant Ctags#

Program ctags#

-w#

Argument -w nie robi niczego sensownego i jest on ignorowany w bieżącym wywołaniu programu ctags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -w [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -w *
ctags * -w

ctags -w -R
ctags -R -w

ctags -w test.js test.html
ctags test.js -w test.html
ctags -w test.js -w test.html

:: Błędne przypadki

ctags -W
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -w (H3) Opis działania (H4)