Przejdź do#

W programie Notepad++ występuje dodatkowe okno pozwalające przechodzić do konkretnego miejsca w danych tekstowych z aktualnie wybranej karty. Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Przejdź do... lub za pomocą domyślnego skrótu Ctrl+G.

Notepad++ - okno Przejdź do w domyślnym trybie konkretnej linii

Rysunek. Notepad++ - okno Przejdź do w domyślnym trybie konkretnej linii

W oknie Przejdź do możemy wyróżnić następujące elementy:

Wszelkie zmiany w oknie Przejdź do są utrzymywane tylko dla bieżącej sesji z programem Notepad++, co oznacza, że po ponownym uruchomieniu programu wszystko wróci do domyślnych wartości.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Przejdź do (H1)