Exuberant Ctags#

Program ctags#

--options#

Argument --options określa ścieżkę względną lub bezwzględną do dodatkowego pliku konfiguracyjnego lub wyłącza wstępne pobieranie ustawień z domyślnych plików konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych dla bieżącego wywołania programu ctags. Argument --options można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja). Argument --options to jeden z inicjujących argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --options=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Jeśli przekażemy argument --options=NONE jako inicjujący argument to program ctags całkowicie pominie odczyt ustawień z domyślnych plików konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych. Może być to przydatne w sytuacji, kiedy zdefiniowaliśmy sobie jakieś ogólne ustawienia w domyślnych plikach konfiguracyjnych czy zmiennych środowiskowych, ale przy niektórych wywołaniach programu ctags chcielibyśmy je pomijać. Jeśli przekażemy argument --options=NONE jako standardowy argument to program ctags będzie próbował odczytać wskazywany przez niego dodatkowy plik konfiguracyjny o nazwie "NONE".

Argument --options można potem przekazywać wielokrotnie w dowolnym wariancie konfiguracyjnym, co spowoduje uaktualnienie wszystkich opcji ze wskazywanego przez niego dodatkowego pliku konfiguracyjnego. Istotne jest to, aby ścieżki w kolejnych argumentach --options nie odnosiły się do plików, które już odczytano jako pliki konfiguracyjne, bo wyświetlony zostanie komunikat ctags: cannot open option file "xxx" : xxx. Ma to zapobiec ewentualnemu wzajemnemu odwoływaniu się między plikami konfiguracyjnymi.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -V --options=NONE		:: `-V` i `--options` są argumentami inicjującymi
ctags --options=NONE -V		:: `-V` i `--options` są argumentami inicjującymi

ctags * --options=none		:: `--options` jest standardowym argumentem
ctags * --options=NONE		:: `--options` jest standardowym argumentem
ctags -R --options=none		:: `--options` jest standardowym argumentem
ctags -R --options=NONE		:: `--options` jest standardowym argumentem

ctags -R --options=cfg
ctags --options=cfg1 test.js --options=cfg2 test.html

:: Błędne przypadki

ctags --options
ctags --options=
ctags --options=""
ctags --options=cfg --options=cfg
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --options (H3) Opis działania (H4)