Exuberant Ctags#

Program ctags#

-L#

Argument -L określa ścieżkę względną lub bezwzględną do dodatkowego pliku z listą ścieżek i/lub opcji, które będą analizowane w bieżącym wywołaniu programu ctags, lub pobiera te informacje ze standardowego wejścia. Argument -L to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -L value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -L:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -L files
ctags -L files *
ctags * -L files

ctags -L files1 -L files2 test.js		:: odczytanie tylko 'files2'
ctags -L files1 test.js -L files2		:: odczytanie tylko 'files2'
ctags test.js -L files1 -L files2		:: odczytanie tylko 'files2'

ctags -L -
ctags -L - *
ctags * -L -

ctags -L files -L - test.js				:: pobranie danych ze standardowego wejścia
ctags -L files test.js -L -				:: pobranie danych ze standardowego wejścia
ctags test.js -L files test.js -L -	:: pobranie danych ze standardowego wejścia

:: Błędne przypadki

ctags -l
ctags -L ""
ctags -L " "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -L (H3) Opis działania (H4)