Argumenty wiersza poleceń#

-qf#

Po uruchomieniu programu Notepad++ do Obszaru edycji w nowo otwartej karcie nastąpi automatyczne wprowadzenie tekstu z konkretnego pliku.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qf<ContentFilePath> [-qSpeed<X>] [-l<lang>]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qfchange.log
notepad++ -multiInst -qfchange.log

notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed1 -lphp
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed2 -lxml
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed3 -lhtml

notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml change.log
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml c*

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -qf
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -qf (H2) Opis działania (H3)