Motywy#

W programie Notepad++ oprócz domyślnego motywu NPP\stylers.xml znajduje się 20 dodatkowych motywów ulokowanych w katalogu NPP\themes. W oknie Konfigurator stylów przywoływanym poprzez wybranie u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Konfigurator stylów... możliwa jest zmiana motywu na inny oraz dostrajanie poszczególnych jego parametrów (dla wybrednych). Wiadomo, że idealnej skórki nie znajdziemy, najlepiej wybrać jedną i ewentualnie wprowadzić zmiany dla efektów, które nam nie odpowiadają.

Notepad++ - okno Konfiguratora stylów

Rysunek. Notepad++ - okno Konfiguratora stylów

W oknie tym zarządzamy wyglądem niektórych aspektów programu, takich jak aktywnej karty, nieaktywnych kart, wyróżnień tekstu, elementów zwijania/rozwijania kodu, numeracji wierszy i wiele więcej, które zalicza się do grupy Stylów Globalnych (Global Styles). Oprócz tego można dostrajać wygląd każdego obsługiwanego języka programowania z osobna.

Warto nadmienić, że po dokonanej zmianie i kliknięciu na przycisk Zapisz i zamknij część ustawień ląduje w pliku NPP\config.xml, a nie w pliku modyfikowanego motywu. Dotyczy to głównie Stylów Globalnych, które w pliku konfiguracyjnym są reprezentowane regułą:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<GUIConfig name="globalOverride" fg="no" bg="yes" font="no" fontSize="no" bold="yes" italic="no" underline="no" />

Motyw WebRef (przerobiony Zenburn)#

W przypadku wielogodzinnego kodowania domyślny motyw kompletnie mi nie odpowiada, nie lubię wypalać wzroku na białym tle. Po krótkich testach zdecydowałem się na Zenburn (GitHub) z lekkimi przeróbkami. Można pobrać i wypróbować mój plik WebRef.xml (wersja z dnia 18.01.2020). Cała skórka prezentuje się jak na poniższej ilustracji:

Notepad++ - motyw WebRef (przerobiony Zenburn)

Rysunek. Notepad++ - motyw WebRef (przerobiony Zenburn)

Dodatkowo w opcjach motywu dla pozycji Global Styles >> Global override należy zaznaczyć opcje Stosuj kolor drugorzędnego globalnie oraz Stosuj pogrubienie globalnie.

Dla osób, którym to nie wystarcza i pieją z zachwytu nad kolorowaniem z macowego TextMate'a polecam inne rozwiązanie. Na stronie wiki.macromates.com znajduje się wiele skórek, można je pobrać i przerobić do postaci obsługiwanej przez Notepada++ za pomocą dedykowanego konwertera online.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Motywy (H1) Motyw WebRef (przerobiony Zenburn) (H2)