Exuberant Ctags#

Program ctags#

--append#

Argument --append nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącej generacji zostały dołączone do już istniejących tagów w pliku indeksu (to samo, co argument -a) lub całkowicie je zastępowały (domyślnie). Jeśli przekazano jakieś argumenty path to argument --append musi pojawić się jeszcze przed pierwszym takim argumentem, aby w ogóle zadziałał. Argument --append to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --append[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że argument --append=yes nie zadziała w sytuacji, kiedy tagi z bieżącej generacji spróbujemy wyświetlić do standardowego wyjścia poprzez argument -f -, -o -, -x lub --filter, o czym zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem "ctags: append mode is not compatible with tags to stdout".

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --append=yes *
ctags --append=on *
ctags --append=1 *
ctags --append="" *
ctags --append= *
ctags --append *
ctags -a *

ctags --append=no *
ctags --append=off *
ctags --append=0 *
ctags *

ctags --append=yes -R
ctags -R --append=yes
ctags --append=yes test.js test.html

ctags --append=yes --append=no test.js
ctags --append=no --append=yes test.js
ctags --append=yes -Lpliki
ctags -Lpliki --append=yes

:: Błędne przypadki

ctags --append
ctags --append=cos
ctags --append=" "
ctags * --append=yes
ctags test.js --append=yes
ctags --append -f - *
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --append (H3) Opis działania (H4)