Exuberant Ctags#

Program ctags#

-e#

Argument -e przestawia działanie bieżącego wywołania programu ctags z domyślnego trybu ctags w tryb etags. W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument -e jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Raz włączonego trybu etags w bieżącym wywołaniu programu ctags nie da się już zdezaktywować.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -e [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -e *
ctags -e -R
ctags -R -e
ctags -e test.js test.html
ctags test.js -e test.html

:: Błędne przypadki

ctags -e
ctags -E
ctags * -e
ctags test.js -e
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -e (H3) Opis działania (H4)