Exuberant Ctags#

Wstęp#

Podstawowe informacje o projekcie Exuberant Ctags można znaleźć w poniższych materiałach:

Exuberant Ctags (w skrócie eCtags) to pierwsza wielojęzyczna implementacja Ctags tworzona i rozwijana do 2009 roku przez Darrena Hieberta. Projekt wprowadził indeksację dla 41 języków i względem oryginalnego Ctags rozszerzył nieco format tagu oraz format pliku indeksu, który pozostał wstecznie kompatybilny i można go stosować opcjonalnie.

Na chwile obecną projekt Exuberant Ctags został przejęty przez społeczność i jest rozwijany pod nową nazwą Universal Ctags.

Format tagu i pliku indeksu#

Składnia pojedynczego tagu zgodnego z rozszerzonym formatem Exuberant Ctags # jest następująca:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
{tagname}\t{tagfile}\t{tagaddress}[;"\t{tagfield}..]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
asdf	sub.cc	/^asdf()$/;"	new_field:some\svalue	file:
foo_t	sub.h	/^typedef foo_t$/;"	kind:t
func3	sub.p	/^func3()$/;"	function:/func1/func2	file:
getflag	sub.c	/^getflag(arg)$/;"	kind:f	file:
inc	sub.cc	/^inc()$/;"	file: class:PipeBuf

W praktyce nazwę "kind:" w polu tagfield można pominąć (jest to domyślne zachowanie), co pozwoli zmniejszyć plik indeksu o około 15%. Program czytający plik indeksu może rozpoznać nazwę "kind:" w polu tagfield z uwagi na brak ":" przed jego wartością. Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
foo_t	sub.h	/^typedef foo_t$/;"	t
getflag	sub.c	/^getflag(arg)$/;"	f	file:

Kiedy jakieś pole tagfield występuje wiele razy w linii danego tagu to pod uwagę brane jest ostatnie z nich.

Znaki końca linii#

Oryginalny Ctags początkowo był obsługiwany jedynie przez edytor Vi w systemach Uniksowych, gdzie separatorem między liniami jest pojedynczy znak LF. W systemach MS-DOS/Windows separatorem między liniami jest kombinacja znaków CR LF. Aby zwiększyć przenośność one także są obsługiwane w pliku indeksu pod dowolnym systemem.

W przypadku systemu macOS separatorem między liniami jest pojedynczy znak CR. Jego obsługa w Uniksach powoduje problemy, gdyż większość implementacji funkcji fgets() nie traktuje znaku CR jako separatora między liniami. Z tego też względu obsługa znaku CR jako separatora linii w pliku indeksu została ograniczona tylko do systemu macOS.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie dla znaków końca linii stosowanych w poszczególnych systemach operacyjnych i dopuszczalnych w pliku indeksu.

Znaki końca liniiUżywane w systemieDopuszczalne w pliku indeksu pod systemem
LFUnixUnix, MS-DOS/Windows, macOS
CRmacOSmacOS
CR LFMS-DOS/WindowsUnix, MS-DOS/Windows, macOS

Z oczywistych względów znaki CR i LF nie mogą występować wewnątrz linii z konkretnym tagiem.

Białe znaki#

W edytorze Vi dozwolone jest używanie dowolnego białego znaku do rozdzielania tagname od tagfile oraz tagaddress od tagfile w linii z tagiem. W praktyce większość programów generujących plik indeksu używa pojedynczego znaku tabulacji do rozdzielnia poszczególnych pól w tagu. Wyjątkiem może być rozwiązanie przyjęte przez wtyczkę SourceCookiefire, gdzie separatorem między polami w tagu jest znak kontrolny SOH (Start of Heading, \x01).

Z uwagi na tę dobrowolność może wystąpić konflikt między wybranym znakiem separacji a wartościami w konkretnych polach, jak w przypadku nazw plików zawierających spację w polu tagfile. Aby to obejść można by użyć jakiegoś znaku ucieczki, dla przykładu "\s". Niestety w systemach MS-DOS/Windows znak backslasha "\" jest używany do oddzielania poszczególnych członów w ścieżkach. Przykładowo w ścieżce "c:\vim\sap" występuje sekwencja "\s", ale w tym kontekście nie oznacza ona spacji. Można by zdublować znaki backslasha "\", ale to spowoduje rozrost pliku indeksu i utrudni/spowolni późniejsze jego parsowanie.

Z uwagi na powyższe problemy oryginalne narzędzie dostarczane przez Exuberant Ctags używa jedynie znaku tabulacji do rozdzielania poszczególnych pól w tagu, i nie zezwala na używanie tego znaku w polu tagname i tagfile. Wciąż istnieje możliwość zastosowania innych znaków, np. poprzez ręczną edycję pliku indeksu lub utworzenie własnego programu generującego/modyfikującego ten plik.

Pseudo tagi#

W pliku indeksu można umieścić dodatkowe linie zawierające pseudo tagi, które przekażą dodatkowe informacje na temat zawartości tego pliku, np. czy tagi zostały posortowane lub czy użyto dodatkowe pola tagfield. Informacje te mogą być wykorzystane zarówno do optymalizacji odczytu pliku indeksu (np. poprzez włączanie/wyłączanie wyszukiwania binarnego), jak i dostarczenia ogólnych informacji na temat tego pliku (np. wersję i rodzaj programu użytego do jego generacji).

Nazwy tych pseudo tagów najlepiej dobierać tak, aby po wykonaniu sortowania zawsze znajdowały się w pobliży pierwszej linii pliku indeksu. W praktyce bardzo dobrze spisuje się początkowa kombinacja "!_TAG_". Należy zauważyć, że po wykonaniu sortowania rzadki tag w postaci "!" może pojawić się przed liniami z pseudo tagami. Programy odczytujące plik indeksu powinny rozpoznawać i w odpowiedni sposób przetwarzać wszystkie pseudo tagi.

Każde narzędzie generujące plik indeksu może wprowadzać własne pseudo tagi w dowolnej ilości (patrz dodatkowe pseudo tagi w Universal Ctags).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
!_TAG_FILE_FORMAT     {version-number}    /optional comment/
!_TAG_FILE_SORTED     {0|1}          /0=unsorted, 1=sorted/
!_TAG_PROGRAM_AUTHOR   {author-name}      /{email-address}/
!_TAG_PROGRAM_NAME    {program-name}     /optional comment/
!_TAG_PROGRAM_URL     {URL}          /optional comment/
!_TAG_PROGRAM_VERSION   {version-id}      /optional comment/

W pierwszej linii pole {version-number} może informować o użytym formacie tagów, np. wartość 1 oznacza oryginalny format Ctags a wartość 2 oznacza rozszerzony format z Exuberant Ctags. W drugiej linii przekazana zostaje informacja o ewentualnym posortowaniu tagów w pliku indeksu. Pozostałe linie dostarczają szczegółowych informacji o programie użytym do wygenerowania pliku indeksu.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Wstęp (H2) Format tagu i pliku indeksu (H3) Znaki końca linii (H4) Białe znaki (H4) Pseudo tagi (H4)