Exuberant Ctags#

Program ctags#

--verbose#

Argument --verbose odpowiada za włączenie (to samo, co argument -V) lub wyłączenie (domyślnie) trybu komentowania poszczególnych akcji wykonywanych przez program ctags. Im wcześniej przekażemy argument --verbose (względem innych argumentów) tym pełniejsze informacje uzyskamy. Argument --verbose to jeden z inicjujących argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --verbose[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Jeśli przekażemy argument --verbose jako inicjujący argument to program ctags wyświetli pełne informacje dla kolejnych kroków swojego działania. Na początku będą to informacje o wewnętrznym stanie programu # (np. o zainstalowanych parserach, domyślnych ustawieniach dla plików z nagłówkami, mapowań dla języków czy wykluczonych plików/folderów), a dopiero potem dalsze informacje opisujące bieżące działanie programu (np. o odczycie plików konfiguracyjnych, zmianie jakiegoś ustawienia czy analizowaniu konkretnego pliku/folderu).

Argument --verbose można potem przekazywać wielokrotnie w dowolnym wariancie konfiguracyjnym, co spowoduje wyrywkowe włączenie/wyłączenie wyświetlarnia informacji opisujących działanie programu ctags. Jeśli przekażemy ten argument tylko w sposób standardowy (np. w plikach konfiguracyjnych, zmiennych środowiskowych lub w wywołaniu programu ctags, ale na dalszych pozycjach) to na pewno pominięte zostaną informacje o wewnętrznym stanie programu, a reszta informacji (np. o odczycie plików konfiguracyjnych) zależy już od konkretnego umiejscowienia tego argumentu (tj. im wcześniej włączymy komentowanie, tym więcej informacji uzyskamy).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:: Same opisy konfiguracji (bez przetwarzania plików)

ctags --verbose=yes
ctags --verbose=on
ctags --verbose=1
ctags --verbose=""
ctags --verbose=
ctags --verbose
ctags -V

:: Opisy konfiguracji i przetwarzania plików

ctags --verbose=yes *
ctags --verbose=on *
ctags --verbose=1 *
ctags --verbose="" *
ctags --verbose= *
ctags --verbose *
ctags -V *

:: Bez opisów (domyślnie)

ctags --verbose=no *
ctags --verbose=off *
ctags --verbose=0 *
ctags *

:: Dodatkowe przypadki

ctags * --verbose=yes
ctags -R --verbose=yes

ctags --verbose=yes -R
ctags --verbose=yes test.js test.html
ctags test.js --verbose=yes test.html

ctags --verbose=yes --verbose=no				:: zadziała jak inicjujący argument (opisy wyłączone)
ctags --verbose=no --verbose=yes				:: zadziała jak inicjujący argument (opisy włączone)
ctags --verbose=no --options=NONE --verbose=yes	:: zadziała jak inicjujący argument (opisy włączone)

ctags --verbose=yes -R > log.txt	:: przekierowanie opisów do pliku

:: Błędne przypadki

ctags --verbose=cos
ctags --verbose=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --verbose (H3) Opis działania (H4)