Źródła informacji#

Informacji na temat programu Notepad++ jest bardzo wiele. Te oficjalne są dostępne wprost w programie - wystarczy u góry na Pasku menu kliknąć ostatnią pozycję ?. Poniżej zamieszczam wykaż wszystkich najważniejszych źródeł, z którymi koniecznie należy się zapoznać:

Typowym problemem dopadającym projekt Notepad++ jest częsta zmiana jego strony domowej lub dokumentacji. Nie chodzi mi tutaj o nowe zaplecze techniczne czy aspekt wizualny, ale o całą utworzoną do tej pory treść, która zazwyczaj nie zostaje przeniesiona do nowego rozwiązania, przez co sporo wartościowych adresów przepada bezpowrotnie. Dzięki projektowi web.archive.org jest szansa, że część z nich została zarchiwizowana i wciąż pozostaje dostępna. W dalszych opisach bardzo często będę nawiązywał do tego typu materiałów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Źródła informacji (H1)