Tablica znaków ASCII#

Począwszy od Notepada++ 5.9.1 wydanego 2011-06-01 (info z webarchive) program oferuje własne dokowalne okno z wykazem wszystkich znaków ASCII (info1, info2). Nazwa okna nie jest zbyt precyzyjna bo w rzeczywistości tylko pierwsze 128 znaków (0-127) pochodzi z zestawu ASCII, a pozostałe to znaki ze strony kodowej ustalanej w oparciu o kodowanie aktualnie wybranego pliku:

Samodzielne okno lub panel osadzony w kontenerze aktywujemy/dezaktywujemy wybierając u góry na Pasku menu kolejno Edycja >> Tablica znaków.

Notepad++ - okno Tablica znaków ASCII z widocznymi pierwszymi 40-oma znakami

Rysunek. Notepad++ - okno Tablica znaków ASCII z widocznymi pierwszymi 40-oma znakami

Okno Tablica znaków ASCII zawiera 5 kolumn z następującymi nagłówkami:

Mając aktywne okno Tablica znaków ASCII zmianę aktualnie wybranego znaku można wykonać klikając jednokrotnie lewym/prawym przyciskiem myszy lub przy użyciu strzałek góra/dół. Działają też klawisze Home/End, PageUp/PageDown oraz kółko myszy. Za pomocą lewego dwukliku na którejś wartości z dowolnej kolumny wprowadzamy ją w aktualne położenie kursora w Obszarze edycji. W zależności od konkretnego znaku wypełnienie odpowiadających mu kolumn jakimiś wartościami może być różne, z reguły dwie pierwsze kolumny zawsze posiadają wartości. Zatwierdzenie wybranego wiersza klawiszem Enter zawsze wprowadza wartość z kolumny Znak.

Można zmieniać rozmiar okna Tablica znaków ASCII poprzez standardowe przeciąganie jego krawędzi lub rogów, i po ponownym uruchomieniu NPP nowe wartości są zapamiętywane. Niestety w przypadku kolumn, choć zmiana szerokości wciąż jest możliwa, to po ponownym uruchomieniu NPP przywracane są domyślne wymiary.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tablica znaków ASCII (H1)