Argumenty wiersza poleceń#

-n#

Po uruchomieniu programu Notepad++ nastąpi przejście do konkretnej linii we wszystkich plikach wskazywanych przez argument filePath. Argument -n nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -n<line> filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -n10 change.log
notepad++ -multiInst -n10 change.log

notepad++ -multiInst -n change.log
notepad++ -multiInst -n0 change.log
notepad++ -multiInst -n1 change.log
notepad++ -multiInst -n-10 change.log

notepad++ -multiInst -n100 change.log

notepad++ -multiInst -n10 change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -n300 change.log license.txt readme.txt

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -n10
notepad++ -multiInst -n10 c*
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -n (H2) Opis działania (H3)