Argumenty wiersza poleceń#

-ro#

Po uruchomieniu programu Notepad++ we wszystkich plikach wskazywanych przez argument filePath włączona zostanie opcja Zablokuj edycję. U góry na Pasku menu w kategorii Edycji lub z menu kontekstowego karty możemy zarządzać stanem tej opcji. Argument -ro nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -ro filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -ro change.log
notepad++ -multiInst -ro change.log

notepad++ -multiInst -ro change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -ro themes\Bespin.xml

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -ro
notepad++ -multiInst -ro c*
notepad++ -multiInst -ro themes
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -ro (H2) Opis działania (H3)