Dodatkowe okna programu#

Oprócz głównego okna programu w Notepad++ występuje szereg innych dodatkowych okien pochodzących z samego programu, jak i dogranych wtyczek. Część z tych okien jest dokowalna i może współpracować z kontenerami. Wszystkie dodatkowe okna nie stanowią osobnego procesu, są powiązane z głównym oknem programu, który je otworzył, i zamknięcie głównego okna programu spowoduje zamknięcie wszystkich powiązanych z nim dodatkowych okien.

Warto podkreślić, że wszystkie dodatkowe okna programu Notepad++ znajdują się nad powiązanym głównym oknem programu, z którego zostały otworzone. To sprawia, że dodatkowe okna programu (zależnie od swojego położenia) mogą przesłonić całe lub część powiązanego głównego okna programu, nawet w sytuacji, kiedy powiązane główne okno programu jest w danym momencie aktywne.

Notepad++ - kilka dodatkowych okien przesłaniających główne okno programu

Rysunek. Notepad++ - kilka dodatkowych okien przesłaniających główne okno programu

Poniżej zamieszczam listę wszystkich dodatkowych okien tworzonych przez program Notepad++ (bez wtyczek):

Standardowe
 • Edytor kolumn - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Edycja >> Edycja kolumnowa...
 • Szukaj - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Szukaj...
 • Przejdź do... - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Przejdź do...
 • Zakres zestawu znaków... - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Szukaj znaków z zakresu...
 • Podsumowanie - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Informacje o pliku...
 • Zdefiniowane przez użytkownika - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Składnia >> User Defined Language >> Zdefiniuj własny język...
 • Preferencje - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia...
 • Konfigurator stylów - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Konfigurator stylów...
 • Skróty klawiszowe - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Skróty klawiszowe...
 • Uruchom... - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Uruchom >> Uruchom...
 • Zarządzanie wtyczkami - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> Zarządzaj wtyczkami...
 • Okna - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Okno >> Okno...
 • Notepad++ Command Argument Help - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno ? >> Argumenty wiersza polecenia...
 • Proxy Settings - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno ? >> Ustaw proxy do aktualizacji...
 • Debug Info - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno ? >> Informacje o środowisku...
 • O programie - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno ? >> O programie...
Dokowalne
 • Tablica znaków ASCII - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Edycja >> Tablica znaków.
 • Historia schowka - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Edycja >> Historia schowka.
 • Projekt - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Projekt >> Panel 1. projektu lub Panel 2. projektu lub Panel 3. projektu.
 • Obszar roboczy - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Obszar roboczy.
 • Mapa dokumentu - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Mapa dokumentu.
 • Lista funkcji - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Lista funkcji.
 • Przełączanie dokumentów - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Lista dokumentów >> Pokazuj.
 • Wynik wyszukiwania - wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Okno wynik wyszukiwania.

Okna modalne#

Niektóre z dodatkowych okien programu mają charakter modalny # (modal window)[WikiEN, WikiPL]. Okno modalne charakteryzuje się tym, że dopóki jest ono otwarte to blokowana jest obsługa zdarzeń dla pozostałych okien aplikacji. Z punktu widzenia użytkownika objawia się to tym, że reszta okien aplikacji nie reaguje na żadne działania. W większości przypadków okno modalne przyjmuje postać okna dialogowego z jakimś zapytaniem do użytkownika, które znika, gdy wybierzemy odpowiedź np. Ok, lub Anuluj.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Dodatkowe okna programu (H1) Okna modalne (H2)