Exuberant Ctags#

Program ctags#

-u#

Argument -u odpowiada za wyłączenie domyślnego sortowania tagów pochodzących z bieżącego wywołania programu ctags. Jest to skrócona wersja dla argumentu --sort=no. Argument -u to jeden z odroczonych argumentów i jest on ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -u [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Jeśli przekażemy wiele argumentów -u (lub jego pełnej wersji --sort) to decydujący będzie tylko ten ostatni. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że pseudo tag !_TAG_FILE_SORTED dla pliku indeksu jest ustalany w oparciu o wartość ostatniego argumentu --sort, który wystąpił przed argumentem path, mimo że o sortowaniu i tak zadecyduje ostatni argument --sort przekazany przy wywołaniu programu ctags. Z tego też względu zaleca się umieszczanie ostatniego argumentu --sort jeszcze przed pierwszym użyciem argumentu path.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -u *
ctags --sort=no *

ctags * -u
ctags * --sort=no

ctags --sort=yes -R -u						:: sortowanie wyłączone
ctags -u test.js test.html					:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes -u test.js test.html		:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes test.js -u test.html		:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes test.js test.html -u 		:: sortowanie wyłączone

ctags -u -R --sort=yes						:: sortowanie włączone
ctags --sort=yes test.js test.html			:: sortowanie włączone
ctags -u --sort=yes test.js test.html		:: sortowanie włączone
ctags -u test.js --sort=yes test.html		:: sortowanie włączone
ctags -u test.js test.html --sort=yes 		:: sortowanie włączone

:: Błędne przypadki

ctags -u
ctags -U
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -u (H3) Opis działania (H4)