Exuberant Ctags#

Program ctags#

Tryb etags#

Program ctags może pracować w tzw. trybie etags, gdzie wygenerowany zostanie plik indeksu zgodny z formatem Etags, który jest domyślnym formatem w edytorze Emacs. Przełączenie standardowe trybu pracy programu z ctags na etags następuje, gdy:

Argumenty, które działają tylko w trybie etags to: −−etags−include.

Argumenty, które są ignorowane w trybie etags to: --format, --sort, -u, --excmd, -B, -F.

Raz włączonego trybu etags w bieżącym wywołaniu programu ctags nie da się już zdezaktywować. Osobiście nigdy nie stosowałem tego trybu pracy dlatego dalsze jego opisy (jeśli się pojawią) będą bardzo ogólnikowe i bez dodatkowych testów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) Tryb etags (H3)