Spis poleceń HTML#

FONT#

Polecenie pozwala zmienić atrybuty czcionki dla tekstu, który zawiera (zdeprecjonowane).

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<p>Akapit w domyślnym kolorze.</p>
<p><font color="red" size="6">Akapit w kolorze <strong>czerwonym</strong>.</font></p>

Atrybuty specyficzne#

color="kolor"
Ustala kolor tekstu (zdeprecjonowane)
face="czcionki"
Lista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami, która będzie użyta do tekstu (zdeprecjonowane)
size="rozmiar"
Podaje rozmiar czcionki (1...7 lub wartość względna +/-liczba) (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) FONT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)