Document (rozszerzenie)#

document.anchors#

Właściwość anchors zwraca kolekcję typu HTMLCollection, w której zawarte są wszystkie elementy a (z ustawionym atrybutem name) występujące w danym dokumencie. Właściwość jest tylko do odczytu.

Ze względów na kompatybilność wsteczną pominięte zostaną te odsyłacze, które mają zdefiniowany jedynie atrybut id.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){ // Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu

			var allAnchors = document.anchors; // [object HTMLCollection] ze wszystkimi odsyłaczami z atrybutem name
			var allAnchorsLen = allAnchors.length;
			var targetDiv = document.getElementById("rezultat");

			targetDiv.innerHTML = "Kolekcja typu: " + allAnchors + "<br><br>";

			for (var i =0; i < allAnchorsLen ; i++){ // Iteracja po wszystkich węzłach kolekcji

				targetDiv.appendChild(allAnchors[i].cloneNode()); // Sklonowanie węzłów (żeby nie naruszyć oryginałów) i wstawienie do elementu div
				targetDiv.appendChild(document.createElement("br"));
			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Statyczne odsyłacze w kodzie HTML</p>
	<ul>
		<li><a href="" name="kotwica1">Pierwszy odsyłacz (name)</a></li>
		<li><a href="" name="kotwica2" id="kotwica2">Drugi odsyłacz (name i id)</a></li>
		<li><a href="" name="kotwica3">Trzeci odsyłacz (name)</a></li>
		<li><a href="" id="kotwica4">Czwarty odsyłacz (id)</a></li>
		<li><a href="" name="kotwica5" id="kotwica5">Piąty odsyłacz (name i id)</a></li>
		<li><a href="" id="kotwica6">Szósty odsyłacz (id)</a></li>
	</ul>

	<p>Przefiltrowane odsyłacze za pomocą document.anchors</p>
	<div id="rezultat"></div>
</body>

</html>

Właściwość anchors nie jest już definiowana w HTML5, aczkolwiek wciąż pozostaje obsługiwana przez popularne przeglądarki internetowe.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute HTMLCollection anchors;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.anchors (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)