Document (rozszerzenie)#

document.title#

Właściwość title pozwala odczytać tytuł bieżącego dokumentu w postaci tekstowej lub zmienić jego wartość. W zależności od podejmowanej czynności zastosowane zostaną odmienne algorytmy. Nie są one skomplikowane dlatego przedstawię je w całości.

Odczytywanie tytułu:

 1. Jeśli korzeniem elementu jest element svg w przestrzeni nazw "http://www.w3.org/2000/svg", a aplikacja kliencka wspiera SVG, zwrócona zostanie wartość, która zwrócona zostałaby przez atrybut IDL o tej samej nazwie w interfejsie SVGDocument.
 2. W przeciwnym razie, niech value będzie połączeniem danych ze wszystkich węzłów tekstowych z pierwszego elementu title, lub pusty łańcu w przypadku braku elementu title.
 3. Zamień w value każdą sekwencję jednego lub kolejnych znaków spacji na pojedynczy znak U+0020 SPACE character.
 4. Pomiń początkowe i końcowe znaki spacji w value. Określa się to terminem "strip leading and trailing whitespace".
 5. Zwróć value.

Zmiana tytułu:

 1. Jeśli korzeniem elementu jest element svg w przestrzeni nazw "http://www.w3.org/2000/svg", a aplikacja kliencka wspiera SVG, ustawienie (setter) musi być analogiczne jak ustawienie atrybutu IDL o tej samej nazwie w interfejsie document zdefiniowanym przez specyfikację SVG. Przerwij algorytm w tym miejscu.
 2. Jeśli nie ma elementu title oraz elementu head, właściwość nie robi niczego. Przerwij algorytm w tym miejscu.
 3. Jeśli nie ma elementu title to nowy element title zostaje utworzony i dołączony do elementu head. Niech element będzie tym elementem. W przeciwnym razie, niech element będzie reprezentowany przez element title.
 4. Wszystkie dzieci dla element (jeśli występują) muszą zostać usunięte.
 5. Pojedynczy węzeł tekstowy zawierający nowe dane musi zostać dołączony do element.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<title>Tytuł początkowy</title>

	<script>

		document.write(document.title); // Aktualny tytuł (z elementu title)
		document.title = "Mój nowy tytuł dokumentu"; // Zmiana tytułu
		document.write("<br>");
		document.write(document.title); // Aktualny tytułu (po zmianach)
		document.write("<br>");
		document.write(document.getElementsByTagName("title")[0].textContent); // Aktualny tytułu (po zmianach)

	</script>

</head>

</html>

Należy mieć na uwadze, że zmiana tytułu poprzez document.title wpływa na zmianę zawartości elementu title w kontekście drzewa DOM (na stronie MDN jest błąd w opisie). Zmianę tytułu można zaobserwować także na pasku tytułowym przeglądarki (titlebar).

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute DOMString title;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.title (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)