Document (rozszerzenie)#

document.embeds#

Właściwość embeds zwraca kolekcję typu HTMLCollection, w której zawarte są wszystkie elementy embed występujące w danym dokumencie. Właściwość jest tylko do odczytu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){ // Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu

			var allEmbeds = document.embeds; // [object HTMLCollection] ze wszystkimi elementami embed
			var allEmbedsLen = allEmbeds.length;
			var targetDiv = document.getElementById("rezultat");

			targetDiv.innerHTML = "Kolekcja typu: " + allEmbeds + "<br><br>"
				+ "Liczba wszystkich elementów ebmed: "+ allEmbedsLen;

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Multimedia embed w kodzie HTML</p>
	<embed src="">
	<embed src="">

	<div id="rezultat"></div>
</body>

</html>

Właściwość embeds pojawia się dopiero w specyfikacji HTML5. Analogiczną rolę będzie spełniać właściwość plugins.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute HTMLCollection embeds;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.embeds (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)