Document (rozszerzenie)#

document.scripts#

Właściwość scripts zwraca kolekcję typu HTMLCollection, w której zawarte są wszystkie elementy script występujące w danym dokumencie. Właściwość jest tylko do odczytu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script> // Pierwszy skrypt

		document.write("Skrypt1 w head" + "<br>");

		window.onload = function(){ // Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu

			var allScripts = document.scripts; // [object HTMLCollection] ze wszystkimi elementami script
			var allScriptsLen = allScripts.length;
			var targetDiv = document.getElementById("rezultat");

			targetDiv.innerHTML = "Kolekcja typu: " + allScripts + "<br><br>"
				+ "Liczba wszystkich elementów script: "+ allScriptsLen;

		}

	</script>

</head>

<body>
	<script>document.write("Skrypt2 w body" + "<br>")</script> <!-- Drugi skrypt -->
	<script>document.write("Skrypt3 w body" + "<br><br>")</script> <!-- Trzeci skrypt skrypt -->

	<div id="rezultat"></div>
</body>

</html>

Właściwość scripts pojawia się dopiero w specyfikacji HTML5.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute HTMLCollection scripts;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.scripts (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)