Document (rozszerzenie)#

document.body#

Właściwość body zwraca lub ustawia pierwszy element body lub frameset w dokumencie. Jeśli nie będzie takich elementów zwrócona zostanie wartość null.

W przypadku zmiany właściwości stosowany jest następujący algorytm:

 1. Jeśli nową wartością nie będzie element body lub frameset zwrócony zostanie błąd HierarchyRequestError. Przerwij algorytm w tym miejscu.
 2. W przeciwnym razie, jeśli nowa wartości jest taka sama jak element body nie rób niczego. Przerwij algorytm w tym miejscu.
 3. W przeciwnym razie, jeśli element body istnieje, zastąp ten element nową wartości w DOM, tak jakby wywołana została metoda replaceChild(). Przerwij algorytm w tym miejscu.
 4. W przeciwnym razie, element body nie istnieje. Dołącz nową wartość do korzenia dokumentu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){ // Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu

			alert(document.body); // [object HTMLBodyElement]
			alert(document.body.textContent); // Początkowa treść

			var newBody = document.createElement("body");
			newBody.textContent = "Nowa treść";
			document.body = newBody;
			alert(document.body.textContent); // Nowa treść

		}

	</script>

</head>

<body>
	Początkowa treść
</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute HTMLElement? body;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.body (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)