Document (rozszerzenie)#

document.head#

Właściwość head zwraca pierwszy element head, który jest dzieckiem elementu html. Jeśli nie będzie elementu head zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.head); // [object HTMLHeadElement]

</script>

Właściwość head pojawia się dopiero w specyfikacji HTML5.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute HTMLHeadElement? head;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.head (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)