Document (rozszerzenie)#

document.lastModified#

Właściwość lastModified zwraca datę ostatniej modyfikacji dokumentu w postaci tekstowej, w lokalnej strefie czasowej użytkownika. Właściwość jest tylko do odczytu.

Data wyrażana jest w następującym formacie:

MM/DD/YYYY hh:mm:ss

gdzie poszczególne części oznaczają:

Informacje na temat ostatniej modyfikacji daty i czasu muszą zostać uzyskane z odpowiednich rozwiązań protokołów sieciowych. Przykładowo, dla HTTP będzie to informacja zawarta w nagłówku Last-Modified. W przypadku rozwiązań lokalnych może być to medatana pochodząca z lokalnego systemu plików. Jeśli data ostatniej modyfikacji nie jest znana, właściwość musi zwrócić aktualną datę w powyższym formacie.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.lastModified); // Aktualna data

</script>

Właściwość lastModified pojawia się dopiero w specyfikacji HTML5.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString lastModified;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.lastModified (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)