DOM HTML5 - obiektowa postać języka#

Nowy HTML5 w całości definiowany jest w kategoriach DOM. Interfejsy DOM w HTML-u są rozszerzeniem podstawowej specyfikacji DOM4, przeznaczonym jedynie dla dokumentów HTML5 oraz dokumentów XHTML5. Dla łatwiejszej nawigacji i późniejszego rozwoju kursu, zagadnienia będą prezentowane oddzielnie.

HTML5 ze względu na swój "zepsuty" charakter opisywany jest bardzo szczegółowo, posiada wiele poleceń pozostawionych jedynie ze względu na kompatybilność wsteczną. Tam gdzie to możliwe, najlepiej jednak stosować tylko te polecenia, które pochodzą wyłącznie z DOM4, gdyż będą miały charakter uniwersalny. Wszystkie biblioteki obsługujące DOM w innych językach programowania (np. Javie) będą w głównej mierze implementowały bazowe polecenia DOM, bez uwzględniania specyficznych rozszerzeń z HTML5.

W przeszłości istniał osobny dokument "Document Object Model Level 2 HTML" z wymaganiami stawianymi dla HTML-a w kontekście DOM. Obecnie stał się on zbędny, gdyż całość przeniesiona została do specyfikacji HTML5.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOM HTML5 - obiektowa postać języka (H1)