Selektory#

Selektor typu (nazwy tagu)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
E { /* deklaracje */ }

Selektor typu (type selector), zwany też selektorem nazwy tagu lub selektorem nazwy elementu, to po prostu nazwa elementu określonego typu z języka dokumentu, zapisana przy użyciu nazwy kwalifikowanej CSS. Selektor typu reprezentuje instancję elementu podanego typu w drzewie dokumentu.

W językach bazujących na XML-u wielkość liter w nazwach elementów (w kodzie CSS jak i strukturze znacznikowej) jest istotna.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		p {color: blue;}
		DiV strong {color: red;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Akapit ma kolor niebieski.</p>

	<div> Jakiś tekst wewnątrz DIV ma kolor czarny
		<p>Akapit ma kolor niebieski, <strong>ale mocna emfaza ma już kolor czerwony</strong>, i znów akapit.</p>
		Jakiś tekst wewnątrz DIV ma kolor czarny
	</div>

	<p>Akapit ma kolor niebieski.</p>

</body>

</html>

Selektory typu i przestrzenie nazw#

Selektory typu zezwalają na użycie opcjonalnego komponentu przestrzeni nazw; prefiks przestrzeni nazw, który został uprzednio zadeklarowany, może być umieszczony przed nazwą elementu, gdzie separatorem między prefiksem i nazwą jest "pionowa kreska" (U+007C, |).

Komponent przestrzeni nazw może być pusty (bez prefiksu przed separatorem przestrzeni nazw), aby wskazać, że selektor reprezentuje jedynie elementy bez przestrzeni nazw.

Znak gwiazdki (U +002, *) może być użyty dla prefiksu przestrzeni nazw, wskazując, że selektor reprezentuje elementy w dowolnej przestrzeni nazw (włącznie z elementami bez przestrzeni nazw).

Selektory typu, które nie mają komponentu przestrzeni nazw (nie zawierają separatora przestrzeni nazw) reprezentują elementy niezależnie od przestrzeni nazw (odpowiednik dla *|), chyba że domyślna przestrzeń nazw dla selektorów została zadeklarowana (w arkuszy stylów CSS), i jeśli tak się stało, to takie selektory będą reprezentować jedynie elementy w domyślnej przestrzeni nazw.

W aplikacjach klienckich obsługujących przestrzenie nazw, część nazwy w selektorach typu (część po separatorze przestrzeni nazw, jeśli jest obecny) będzie pasowała tylko do części lokalnej w nazwie kwalifikowanej elementu.

Podsumowując:

ns|E

Reprezentuje elementy z nazwą E w przestrzeni nazw ns.

*|E

Reprezentuje elementy z nazwą E w dowolnej przestrzeni nazw (włącznie z elementami bez przestrzeni nazw).

|E

Reprezentuje elementy z nazwą E nienależącą do żadnej przestrzeni nazw.

E

Jeśli domyślna przestrzeń nazw nie została określona, to jest równoważny z *|E. W przeciwnym razie oznacza ns|E, gdzie ns jest domyślną przestrzenią nazw.

Selektor typu zawierający prefiks przestrzeni nazw, który nie został uprzednio zadeklarowany, jest nieprawidłowym selektorem.

Przykładowy kod CSS:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
@namespace foo url(http://www.example.com);

foo|h1 { color: blue; }		/* pierwsza reguła */
foo|* { color: yellow; }	/* druga reguł */
|h1 { color: red; }			/* ...*/
*|h1 { color: green; }
h1 { color: green; }

Powyższy przykład można omówić następująco:

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Selektor typu (nazwy tagu) (H2) Selektory typu i przestrzenie nazw (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)