Selektory#

Kombinatory#

W składni selektorów występują pewne specyficzne znaki interpunkcyjne nazywane kombinatorami. Kombinator tak naprawdę określa relację w drzewie węzłów między wskazywanymi elementami po obu stronach kombinatora. Aby zrozumieć całość należy dokładnie zapoznać się z budową drzewa węzłów, którą omówiłem w kursie DOM4. Kluczowymi pojęciami będą dziecko, potomek i brat następujący, chociaż zalecałbym analizę całego materiału.

Ogólnikową charakterystykę poszczególnych kombinatorów CSS zawiera poniższa tabela:

RodzajWzorzecReprezentuje
Kombinator potomkaE FElement F będący potomkiem elementu E.
Kombinator dzieckaE > FElement F będący dzieckiem elementu E.
Kombinator brata następującegoE + FElement F będący bratem następującym elementu E.
Kombinator następnika bratowegoE ~ FElement F będący następnikiem bratowym elementu E.
Kombinator kolumnyE || FElement F będący komórką w elemencie E określającym kolumnę.
Kombinator referencjiE /ref/ FElement F jawnie powiązany (np. atrybutem) z elementem E.

Kombinatory nie odgrywają żadnej roli przy wyliczaniu specyficzności selektorów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Kombinatory (H2)