Selektory#

Kombinator dziecka (>)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
E > F { /* deklaracje */ }

Kombinator dziecka # (child combinator) służy do wskazania elementu, który jest dzieckiem innego elementu. Kombinator dziecka jest znakiem większości (U+003E, >) i oddziela dwa selektory złożone. Białe znaki wokół > są opcjonalne i nie mają specjalnego znaczenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		body > p {color: blue;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Akapit ma kolor niebieski bo jest dzieckiem BODY.</p>

	<div>
		<p>Akapit nie ma koloru niebieskiego bo nie jest dzieckiem BODY, jest jego potomkiem.<p>
	</div>

</body>

</html>

Przykład nie był wymagający, oczywiście można tworzyć bardziej skomplikowane selektory, jak np. div ol>li p. Reprezentuje on element p będący potomkiem elementu li; element li musi być dzieckiem elementu ol; element ol musi być potomkiem elementu div.

Do wyboru pierwszego dziecka w elemencie służy pseudoklasa :first-child.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Kombinator dziecka (>) (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)