Selektory#

Pseudokalsa ostatniego dziecka tego samego typu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:last-of-type { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :last-of-type reprezentuje element, który jest ostatnim dzieckiem (tego samego typu) w innym elemencie. Ma identyczne działanie jak pseudoklasa nth-last-of-type(1).

Poniższy selektor wybiera dowolne elementy będące ostatnimi dziećmi tego samego typu w innych elementach:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:last-of-type

Oczywiście całość można odpowiednio zawęzić. Następujący selektor wybiera elementy p, które są ostatnimi dziećmi tego samego typu w elementach div:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
div > p:last-of-type

Powyższy selektor wybierze akapit z pierwszego jaki i z drugiego fragmentu strukturalnego, bo są one ostatnimi dziećmi o identycznym typie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!-- Fragment1 -->
<div class="uwaga">
	<p>Element P wewnątrz uwagi (ostatnie dziecko tego samego typu).</p>
	<h2>Uwaga</h2>
</div>

<!-- Fragment2 -->
<div class="uwaga">
	<h2>Uwaga</h2>
	<p>Element P wewnątrz uwagi (ostatnie dziecko tego samego typu).</p>
</div>

Można konstruować różne selektory o identycznym działaniu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
* > a:last-of-type	/* a jest ostatnim dzieckiem tego samego typu w dowolnym elemencie */
a:last-of-type		/* jak wyżej (zakładamy, że a nie jest korzeniem dokumentu) */

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		body :last-of-type {border: 5px solid red;}
		div p:last-of-type {color: blue;}

	</style>

</head>

<body>

	<div>
		<p>Pierwszy akapit.</p>
		<p>Drugi akapit.</p>		<!-- czerwone obramowanie i niebieski tekst -->
	</div>

	<div>							<!-- czerwone obramowanie -->
		<p>Pierwszy akapit.</p>		<!-- czerwone obramowanie i niebieski tekst -->
		<h2>Nagłówek</h2>			<!-- czerwone obramowanie -->
	</div>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa ostatniego dziecka tego samego typu (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)