Selektory#

Pseudokalsa odczytu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:read-only { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :read-only reprezentuje elementy (wejścia), które nie pozwalają użytkownikom na edycyjną zmianę (są tylko do odczytu), jak określono w języku gospodarza.

Najnowszy HTML5 podaje listę elementów ze stanem edytowalności, które będą pasowały do pseudoklasy :read-write. Elementy niespełniające tych wymagań maja zablokowaną edycję i automatycznie pasują do pseudoklasy :read-only.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		body :read-write {border: 10px solid green;}
		body :read-only:not(p) {border: 5px solid red;}

		body :-moz-read-write {border: 10px solid green;}
		body :-moz-read-only:not(p) {border: 5px solid red;}

	</style>

</head>

<body>

	<div>Kontener bez możliwości edycji.</div>
	<div contenteditable="true">Kontener z możliwością edycji (wybierz go myszką lub tabulatorem).</div>

	<p>type="text"
		<input size="20" type="text" value="read-write">
		<input size="20" type="text" readonly="readonly" value="readonly">
		<input size="20" type="text" disabled="disabled" value="disabled">
	</p>

	<p>type="password"
		<input size="20" type="password" value="read-write">
		<input size="20" type="password" readonly="readonly" value="readonly">
		<input size="20" type="password" disabled="disabled" value="disabled">
	</p>

	<p>textarea <textarea rows="2" cols="20">read-write</textarea></p>
	<p>textarea <textarea rows="2" cols="20" readonly="readonly">readonly</textarea></p>
	<p>textarea <textarea rows="2" cols="20" disabled="disabled">disabled</textarea></p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.crimsteam.site90.net">www.crimsteam.site90.net</a></li>
		<li><a>www.w3.org</a></li>
	</ul>

</body>

</html>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka nie obsługuje pseudoklasy :read-only prawidłowo. Można przetestować prefiksowe polecenie :-moz-read-only dla Firefoksa, jak w powyższym przykładzie. Nie wszystko działa jak należy; elementy z atrybutem disabled nie zostały wybrane, a powinny. Specjalnie zawęziłem wybór do potomków body, z wykluczeniem p, przez co całość zachowuje większą czytelność.

W Chrome nie potrzeba prefiksów, ale występuje identyczny błąd jak w Firefoksie, w dodatku pseudoklasa ma zastosowanie jedynie dla kontrolek formularzy.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa odczytu (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)