Selektory#

Pseudokalsa domyślności#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:default { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :default reprezentuje elementy interfejsu użytkownika (wejścia), które są domyślnymi spośród zestawu podobnych elementów.

Najnowszy HTML5 podaje listę elementów ze stanem domyślności, które będą pasowały do pseudoklasy :default. Warto przypomnieć, że kontrolki z atrybutem checked lub selected można w podobny sposób wybrać za pomocą selektorów atrybutów, choć w przypadku kilku przycisków wysyłających formularz pseudoklasa domyślności dopasuje jedynie pierwszy taki element.

Trzeba podkreślić, że ręczne przełączenie się z domyślnego elementu na inny nie spowoduje, że style nadane przez pseudoklasę :default zostaną anulowane. Domyślność jest cechą stałą, która nie ulega zatraceniu, no chyba że dynamicznie zmodyfikujemy kod.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		:default {outline: 5px solid red; border: 5px solid red;}

	</style>

</head>

<body>

	<form action="">

		<fieldset>

			<legend>Formularz</legend>

			<p><button>Pierwszy przycisk wysyłający (domyślnie type="submit")</button></p>
			<p><button type="submit">Drugi przycisk wysyłający w formularzu1 (type="submit"</button></p>
			<p><button type="reset">Przycisk resetujący</button></p>

			<p>
				<label><input type="radio" name="plec" value="f">Kobieta</label>
				<label><input type="radio" name="plec" value="m" checked="checked">Mężczyzna</label>
			</p>

			<p>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="en">Angielski</label>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="fr">Francuski</label>
				<label><input type="checkbox" name="lan" value="de">Niemiecki</label>
			</p>

			<select multiple="multiple">
				<option selected="selected">Mozilla Firefox</option>
				<option selected="selected">Google Chrome</option>
				<option>Microsoft Internet Explorer</option>
				<option>Opera</option>
			</select>

		</fieldset>

	</form>

</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie Firefox prawidłowo obsługuje pseudoklasę :default. Chrome wybiera pierwszy przycisk wysyłający formularz, ale nie uwzględnia pozostałych elementów ze stanem domyślności (np. kontrolek z atrybutem checked lub selected).

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa domyślności (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)