Selektory#

Kombinator potomka ( )#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
E F { /* deklaracje */ }

Czasami autorzy mogą potrzebować selektorów do opisu elementu, który jest potomkiem innego elementu w drzewie dokumentu (np. elementu EM zawartego w elemencie H1). Kombinator potomka wyraża taką relacje. Kombinator potomka # (descendant combinator) jest białym znakiem oddzielającym dwa selektory złożone. Selektor w postaci "A B" reprezentuje element B, który jest potomkiem elementu A (w tym wypadku sam element A jest przodkiem dla elementu B).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		div em {color: red;}
		p * strong {color: blue;}

	</style>

</head>

<body>

	<div>
		ten tekst wewnątrz DIV jest czarny
		<span><em>a ten jest czerwony bo EM jest potomkiem DIV,</em></span>
		ten tekst wewnątrz DIV jest znowu czarny
	</div>

	<p>
		ten tekst wewnątrz P jest czarny,
		<strong>a ten jest dalej czarny bo STRONG pojawia się bezpośrednio w P (nie ma innego przodka),</strong></span>
		<span><strong>tym razem przodkiem STRONG jest jakiś element (SPAN, którego przodkiem jest P) dlatego kolor jest niebieski</strong></span>
	</p>

</body>

</html>

Zwracam uwagę na selektor p * strong, który reprezentuje element strong będący potomkiem dowolnego elementu, i ten dowolny element jest potomkiem p. Ponadto, białe znaki po obu stronach * nie są częścią selektora uniwersalnego; biały znak jest kombinatorem wskazującym, że p musi być przodkiem jakiegoś elementu, a element ten musi być przodkiem strong.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Kombinator potomka ( ) (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)