Selektory#

Pseudokalsa zaznaczenia#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:checked { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :checked reprezentuje elementy interfejsu użytkownika (wejścia), które są przełącznikami (tzn. posiadają stan zaznaczenia lub odznaczenia) i w danej chwili znajdują się w stanie zaznaczenia, np. na skutek wybrania przez użytkownika.

Najnowszy HTML5 podaje listę elementów ze stanem zaznaczenia, które będą pasowały do pseudoklasy :checked. Warto przypomnieć, że niektórym kontrolkom można ustawić domyślne zaznaczenie za pomocą atrybutów checked lub selected.

Elementy w stanie odznaczenia można wybrać za pomocą pseudoklasy negacji:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:not(:checked)

Trzeba podkreślić, że pseudoklasa zaznaczenia ma charakter dynamiczny, czyli odznaczenie elementu spowoduje, że style nadane przez pseudoklasę :checked zostaną anulowane.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		:checked {outline: 5px solid red; border: 5px solid red;}
		input:not(:checked), option:not(:checked) {outline: 5px solid green; border: 5px solid green;}

	</style>

</head>

<body>

	<form action="">

		<fieldset>

			<legend>Formularz</legend>

			<p>
				<label><input type="radio" name="plec" value="f">Kobieta</label>
				<label><input type="radio" name="plec" value="m" checked="checked">Mężczyzna</label>
			</p>

			<p>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="en">Angielski</label>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="fr">Francuski</label>
				<label><input type="checkbox" name="lan" value="de">Niemiecki</label>
			</p>

			<select multiple="multiple">
				<option selected="selected">Mozilla Firefox</option>
				<option selected="selected">Google Chrome</option>
				<option>Microsoft Internet Explorer</option>
				<option>Opera</option>
			</select>

		</fieldset>

	</form>

</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie Firefox prawidłowo obsługuje pseudoklasę :checked. Chrome i IE nie uwzględniają zaznaczonych elementów option wewnątrz select.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa zaznaczenia (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)