Selektory#

Pseudokalsa hiperłącza nieodwiedzonego#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:link { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :link reprezentuje elementy, które są hiperłączami nieodwiedzonymi przez użytkownika.

Aplikacje klienckie decydują, w jakich okolicznościach powrócić ze stanu hiperłącza odwiedoznego do stanu hiperłącza nieodwiedzonego.

Warto podkreślić, że obydwa stany (odwiedzony i nieodwiedzony) wzajemnie się wykluczają, zatem selektor postaci :link:visited nigdy niczego nie dopasuje.

Istnieje ryzyko nadużywania przez autorów arkuszy CSS pseudoklas :link i :visited w celu określania - bez zgody użytkownika - które strony zostały przez niego odwiedzone.

Aby zachować prywatność użytkownika aplikacje klienckie mogą zatem potraktować wszystkie linki jak nieodwiedzone, lub wdrożyć inne środki ochronne w czasie renderowania odwiedzonych lub nieodwiedzonych odsyłaczy, osobne dla każdego stanu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		:link {color: red;}
		:visited {color: green;}

		:link:visited {color: blue;}	/* brak zastosowania */

	</style>

</head>

<body lang="pl">

	<p>Kolor poniższych odsyłaczy zależy od stanu ich odwiedzin (nieodwiedzone - czerwony, odwiedzone - zielony).</p>

	<ul>
		<li><a href="http://www.google.com">www.google.com</a></li>
		<li><a href="http://www.crimsteam.site90.net">www.crimsteam.site90.net</a></li>
		<li><a href="http://www.w3.org">www.w3.org</a></li>
		<li><a href="">Aktualnie wczytana strona (zawsze odwiedzona)</a></li>
		<li><a href="bldadsfkjdsa">Błędny adres strony (zawsze nieodwiedzona)</a></li>
	</ul>

</body>

</html>

W ramach uzupełnienia warto zapoznać się z materiałami umieszczonymi w kursie HTML 4.01 (dział "Szkielet dokumentu - Kolor odsyłaczy").

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa hiperłącza nieodwiedzonego (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)