Selektory#

Pseudokalsa nieokreślenia#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:indeterminate { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :indeterminate reprezentuje elementy interfejsu użytkownika (wejścia), które w danej chwili znajdują się w stanie nieokreślonym.

Najnowszy HTML5 podaje listę elementów ze stanem nieokreślenia, które będą pasowały do pseudoklasy :indeterminate. Dotyczy to przełączników (czyli elementów input posiadających stan zaznaczenia lub odznaczenia) oraz pasków postępu (elementów progress).

Z praktycznego punktu widzenia całość ma zastosowanie głównie w przypadku skryptów, gdzie dynamiczna zmiana pewnych właściwości w elementach będzie miała wpływ na działanie pseudoklasy nieokreślenia. Dla przykładu, niektóre kontrolki posiadają właściwość indeterminate z domyślną boolowską wartością false. Wystarczy z poziomu skryptu zmienić ją na boolowskie true, a element będzie wybierany przez pseudoklasę :indeterminate, co oznacza, że użytkownik nie dokonał jeszcze żadnego wyboru. Pozytywna wartość tego atrybutu reprezentuje "trzeci fikcyjny stan" elementu (obok zaznaczenia i odznaczenia), który musi przesłonić (wizualnie) wcześniejsze stany. Zaznaczenie lub odznaczenie kontrolki spowoduje, że atrybut indeterminate powróci do wartości false, i w konsekwencji ma informować, że wybór został przeprowadzony.

Kontrolkom w stanie nieokreślonym aplikacje klienckie mogą przypisywać domyślne formatowanie, ale w żaden sposób nie zostało ono ustandaryzowane. Jest to szczególnie widoczne w przeglądarkach internetowych, gdzie odmienna prezentacja elementów UI zdarza się bardzo często.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		:indeterminate {outline: 5px solid red; border: 5px solid red;}

	</style>

	<script>

		window.onload = function(){

			document.getElementsByTagName("input")[2].indeterminate = true;

		}

	</script>

</head>

<body>

	<form action="">

		<fieldset>

			<legend>Formularz</legend>

			<p>
				<label><input type="radio" name="plec" value="f">Kobieta</label>
				<label><input type="radio" name="plec" value="m">Mężczyzna</label>
			</p>

			<p>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="en">Angielski</label>
				<label><input type="checkbox" checked="checked" name="lan" value="fr">Francuski</label>
				<label><input type="checkbox" name="lan" value="de">Niemiecki</label>
			</p>

			<p><progress></progress></p>
			<p><progress max="100" value="50"></progress></p>

		</fieldset>

	</form>

</body>

</html>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka nie obsługuje pseudoklasy :indeterminate prawidłowo; pomijane są grupy przycisków typu radio, w których nie wybrano żadnego elementu.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa nieokreślenia (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)