Selektory#

Pseudokalsa korzenia#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:root { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :root reprezentuje element, który jest korzeniem dokumentu. W przypadku dokumentów (X)HTML korzeniem dokumentu jest zawsze element HTML, z kolei w aplikacjach XML korzeniem może być dowolny element.

Pseudoklasa :root ma identyczne działanie, jak selektor typu html, ale o wyższej specyficzności, co można wykorzystać do "awaryjnego podbicia" całkowitej specyficzności selektora.

Warto podkreślić, że pseudoklasa :root może dopasować jedynie korzeń dokumentu; zawężające elementy style będą pomijane (można je wybrać za pomocą pseudoklasy :scoped). Nie mam pewności, czy pseudoklasa korzenia umieszczona w zawężającym stylu (poza elementem head) powinna wybierać czy też pomijać (jak w przypadku Firefoksa) aktualny korzeń dokumentu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		li {color: blue;}
		html {
			border: 5px solid green;	/* brak zastosowania - słabsza specyficzność niż :root */
		}
		:root {
			border: 5px solid blue;		/* dotyczy elementu HTML */
		}

	</style>

</head>

<body>

	<ul>
		<style scoped>

			li {color: red;}
			:root {
				border: 5px solid red;		/* brak zastosowania (Firefox) */
			}

		</style>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
	</ul>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa korzenia (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)