Źródła stylów#

Atrybuty HTML#

Pisałem już wielokrotnie (link1, link2, link3), że w czasach kształtowania się języka HTML nie było innej technologii odpowiedzialnej za formatowanie dokumentów. W związku z tym bezpośrednio w języku znacznikowym zaczęto dodawać kolejne polecenia (zarówno elementy jak i ich atrybuty) odpowiedzialne tylko i wyłącznie za wygląd.

Oto kilka z nich (choć jest tego więcej):

Z chwilą pojawienia się CSS wszystkie te rozwiązania stały się zbędne, ale ze względu na kompatybilność wsteczną są - i jeszcze długo będą - obsługiwane przez aktualne narzędzia przetwarzające.

Formalnie rzecz biorąc przytaczane tutaj polecenia nie są źródłami stylów CSS, są raczej alternatywnym (przestarzałym) sposobem formatowania dokumentów, określanym jako "nie CSS-owe wskazówki prezentacyjne".

Co z HTML5?#

Osoby odpowiedzialne za rozwój standardów webowych lub też wdrażanie tych standardów w aplikacjach klienckich doskonale wiedzą, że niektórych rzeczy nie da się po prostu usunąć, tak z dnia na dzień, nawet jeśli istnieją ich lepsze zamienniki. Dlatego też w specyfikacji HTML5 wydzielono osobny rozdział przeznaczony specjalnie dla przestarzałych funkcji (obsolete features). To, że kolejne specyfikacje dalej opisują prehistoryczne rozwiązania nie oznacza wcale, że należy je stosować w swoich projektach. W przypadku formatowania dokumentów językiem o największych możliwościach i największej elastyczności będzie sam CSS.

Podsumowanie#

Umieszczanie starych poleceń HTML-a odpowiedzialnych jedynie za wygląd dokumentu jest niezgodne z ideą podziału na warstwy. Na dzień dzisiejszy praktyka ta jest silnie odradzana.

Uwaga kierowana jest w szczególności do osób początkujących, które z tych czy innych powodów korzystają z przestarzałych materiałów (książek, kursów i innych poradników). Nauka podstaw CSS - w oparciu od dobre źródła - zajmie wam nie więcej niż jeden wieczór, a późniejsze profity z jego znajomości mogą być odczuwalne na każdym etapie prac z oprogramowaniem komputerowym, nie tylko przy tworzeniu stron WWW.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Źródła stylów (H1) Atrybuty HTML (H2) Co z HTML5? (H3) Podsumowanie (H3)