Szkielet dokumentu#

Kolor tła strony#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body bgcolor="kolor">...</body>

Polecenie pozwala określić kolor tła na stronie internetowej. Domyślnie kolor tła jest automatycznie deklarowany jako biały. Pamiętaj, że nie powinno się używać barw bardzo jaskrawych jako kolory tła. Sprawiają one, że oczy szybko się męczą i dodatkowo zaciemniają treść strony. Dodatkowo należy pamiętać, aby na ustalonym kolorze tła, tekst był dobrze widoczny (domyślnie tekst jest koloru czarnego).

Pamiętaj, że użytkownik może zmienić domyślny kolor tekstu w swoim systemie operacyjnym, a wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie on podobny do koloru tła ustalonego na stronie, co wywoła brak możliwości odczytania treści lub bardzo utrudni czytanie. Dlatego powinniśmy unikać domyślnego koloru tekstu i samemu ustawiać odpowiednią wartość. To samo dotyczy koloru odsyłaczy hipertekstowych.

Obecnie atrybut BGCOLOR jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykładowa (przestarzała) deklaracja koloru tła w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body bgcolor="black">...</body>

Przykładowa (aktualna) deklaracja koloru tła w dokumencie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<body style="background-color: yellow;">...</body>

Dla lepszego zobrazowania sposobów ustalania koloru tła strony, proponuję zapoznać się z poniższymi przykładami:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Kolor tła strony (H2)