Spis poleceń HTML#

INPUT#

Polecenie pozwala wstawić kontrolki (pola). Najczęściej stosowane jest razem z formularzami (<form>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<div>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="kobieta">
		Kobieta
	</p>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="mezczyzna">
		Mężczyzna
	</p>
</div>

Atrybuty specyficzne#

accept="typy"
Dla type="file" określa rozdzielaną przecinkami listę akceptowanych typów MIME, które serwer i skrypt przetwarzający formularz powinny akceptować
accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
align="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
alt="tekst"
Dla type="image" określa alternatywny tekst opisujący grafikę dla przeglądarki niepotrafiącej wyświetlić pola
checked (atrybut logiczny)
Ustala początkowe zaznaczenie kontrolki (dla type="checkbox" lub type="radio")
disabled (atrybut logiczny)
Wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów
ismap (atrybut logiczny)
Dla type="image" tworzy mapę obrazkową po stronie serwera (współrzędne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
maxlength="liczba"
Ustala maksymalną liczbę znaków, którą można wprowadzić do kontrolki (dla type="password" lub type="text")
name="nazwa"
Nazwa elementu
readonly (atrybut logiczny)
Kontrolka tylko do odczytu
size="rozmiar"
Inicjalizująca szerokość kontrolki w pikselach lub w znakach (znaki tylko dla type="password" lub type="text")
src="adres"
Dla type="image" podaje lokalizację obrazka, który ma być użyty do ozdobienia przycisku graficznego
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
type="typ"
Typ kontrolki (rodzaj pola):
 • button - przycisk
 • checkbox - przełącznik (pole wyboru)
 • file - selektor plików
 • hidden - ukryta kontrolka (nie jest wyświetlana, ale jej wartość jest przesyłana z formularzem)
 • image - graficzny przycisk wysłania formularza
 • password - jednoliniowe pole tekstowe z ukrytym wpisywanym tekstem (np. seria gwiazdek)
 • radio - przełącznik (pole opcji)
 • reset - przycisk czyszczenia danych formularza
 • submit - przycisk wysłania formularza
 • text - jednoliniowe pole tekstowe (domyślnie)
usemap="adres"
Wiąże mapę odnośników (<map>) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu name związanego elementu <map>)
value="wartość"
Określa początkową, domyślną wartość danego pola

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) INPUT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)