Spis poleceń HTML#

META#

Polecenie pozwala określić dodatkowe informacje (metainformacje) dla dokumentu. Wstawiane jest zawsze w części nagłówkowej (<meta>).

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<html>
	<head>
	...
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
		<meta name="author" content="Krzysztof Jarzyna">
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

content="wartość"
Ustala konkretną wartość atrybutu (wymagany)
http-equiv="nazwa"
Ustala nazwę i rodzaj informacji, łacząc wartość content z polem nagłówka http (może być używany w zamian name)
name="nazwa"
Ustala nazwę i rodzaj informacji
scheme="schemat"
Określa schemat interpretacji informacji

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: head

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) META (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)