Spis poleceń HTML#

STYLE#

Polecenie pozwala wstawić osadzony arkusz stylów (CSS), w części nagłówkowej dokumentu (<head>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<html>
	<head>
	...
		<style>
			p.example {
				color: green;
			}
			div {
				display: inline;
				color: red;
			}
		</style>
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

media="typ"
Wyznacza typ pojedynczego medium lub listy mediów rozdzielonych przecinkami, dla których przeznaczony jest styl:
 • all - dla wszystkich urządzeń
 • aural - syntezatory mowy
 • braille - urządzenia do czytania braillem
 • handheld - urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne, grafika bitmapowa, ograniczona szerokość pasma)
 • print - urządzenia drukujące nieprzezroczyście i umożliwiające podgląd wydruku
 • projection - projektor
 • screen - ekran komputera (domyślnie)
 • tty - urządzenie o ograniczonych zdolnościach wyświetlania (terminale, urządzenia przenośne itp.)
 • tv - telewizor (niska rozdzielczość, kolor, ograniczone przewijanie)
type="typ"
Określa typ MIME arkusza stylów (text/css, wymagany)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: title, dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: head

Może zawierać: tylko tekst

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) STYLE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)