Formularze#

Przycisk#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<button type="rodzaj">Zawartość przycisku</button>

gdzie "rodzaj" określa typ przycisku i przyjmuje następujące wartości:

Element button jest specjalnym znacznikiem. Można go stosować zarówno z formularzami jak i samodzielnie. Działanie polecenia jest podobne do opisanych już przycisków wysyłających oraz przycisku resetującego, a także do konstrukcji <input type="button" value="wartość">. W tym wypadku możemy dodatkowo wprowadzać jako zawartość przycisku grafikę, tabele, i inne elementy - kolejne tagi umieszczamy wewnątrz znaczników <button>...</button>.

Element BUTTON nie może zawierać znaczników: A, INPUT, SELECT, TEXTAREA, LABEL, BUTTON, FORM, FIELDSET.

Dla tego pola możliwe jest podanie specyficznych atrybutów:

Najpopularniejszym wariantem stosowania elementu jest postać button type="button". Polecenie wstawia przycisk, którego kliknięcie nie powoduje żadnej zauważalnej akcji. Zadaniem użytkownika jest odpowiednie zaprogramowanie takiego przycisku. W tym celu wykorzystuje się głównie język JavaScript.

Prosty przykład prezentujący działanie przycisku dla formularza (w kilku wariantach):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<fieldset>
		<legend>Ankieta</legend>
		<p><em><strong>Wpisz swoje imię i nazwisko:</strong></em></p>
		<input name="imie" size="40" type="text" value="Jan Kowalski" />
		<p><em><strong>Podaj swoją płeć</strong></em></p>
		<label><input type="radio" checked="checked" name="plec" value="kobieta" />Kobieta</label>
		<label><input type="radio" name="plec" value="mezczyzna" />Mężczyzna</label>
		<p><button>&nbsp;</button> Bez podawania parametrów</p>
		<p><button type="submit">Wyślij formularz</button> Z etykietą tekstową</p>
		<button type="submit">Przycisk z elementami x(HTML)<br />
			<b>Kliknij by przesłać formularz</b>
			<h1>Nagłówek stopnia pierwszego</h1>
			<img src="../../pliki/html/formularze/przycisk/wyslij_formularz.png" alt="Wyślij formularz" />
		</button>
		<p><button type="reset">Reset formularza</button></p>
		<p><button type="submit" disabled="disabled">Wyłączenie wysyłania</button><button type="reset" disabled="disabled">Wyłączenie resetowania</button></p>
	</fieldset>
</form>

Efekt:

Ankieta

Wpisz swoje imię i nazwisko:

Podaj swoją płeć

Bez podawania parametrów

Z etykietą tekstową

Przykład z oskryptowaną akcją (przechwyt zdarzenia click):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<button onclick="alert('Blues nie jest dobry do tańca - jest dobry do życia.')">
	<p><strong>Kliknij przycisk a zdradzę Ci pewien sekret!</strong></p>
	<img src="../../pliki/html/formularze/przycisk/ryszardriedel.jpeg" alt="Uruchom skrypt" />
</button>

Efekt (widoczny przy włączonej obsłudze języka JavaScript):

Kontrolka input w roli dowolnego przycisku#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<input type="button" value="wartość>

gdzie jako "wartość" należy wpisać napis, który pojawi się na samym przycisku.

Ten rodzaj kontrolki spełnia analogiczną funkcję jak omawiany przycisk button. Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<p><em>Uruchom mnie</em></p>
	<div>
		<input type="button" value="Kliknij!" onclick="alert('Witaj wędrowcze')" />
	</div>
</form>

Efekt (widoczny przy włączonej obsłudze języka JavaScript):

Uruchom mnie

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Przycisk (H2) Nagłówek stopnia pierwszego (H1) Kontrolka input w roli dowolnego przycisku (H3)