Spis poleceń HTML#

BASEFONT#

Polecenie pozwala określić parametry czcionki bazowej dla dokumentu lub jej fragmentu (zdeprecjonowane).

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<div>Tekst o domyślnych atrybutach
	<basefont color="red">
	<p>Akapit w kolorze czerwonym</p>
</div>

Atrybuty specyficzne#

color="kolor"
Określa kolor tekstu (zdeprecjonowane)
face="czcionki"
Lista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami, która będzie użyta do tekstu (zdeprecjonowane)
size="rozmiar"
Podaje rozmiar czcionki (1...7, domyślnie 3) (wymagany, zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BASEFONT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)