Formularze#

Resetowanie formularza#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<input type="reset" value="wartość">
</form>

gdzie jako "wartość" należy wpisać napis, który pojawi się na przycisku resetowania formularza. Jeśli opuścimy ten parametr, pojawi się tam domyślna wartość zależna od stosowanej przeglądarki internetowej (np. Zresetuj, Resetuj, Wyczyść).

Dla tego pola możliwe jest podanie specyficznych atrybutów:

Polecenie wyświetla na ekranie przycisk, po naciśnięciu którego, nastąpi zresetowanie wszystkich udzielonych do tej pory odpowiedzi w ankiecie (np. jeśli się rozmyślimy). Przycisk resetujący, podobnie jak przycisk wysyłający, również nie wymaga określenia zachowania za pomocą języka skryptowego po stronie użytkownika (np. JavaScript). Resetowanie polega na automatycznym przywróceniu wartości chwilowych wszystkich kontrolek do wartości początkowych (domyślnych). Najlepiej zobaczyć działanie na przykładach.

Formularz z podstawowymi kontrolkami i przyciskami resetującymi (z domyślnym oraz własnym opisem, a także z zablokowanym polem):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<fieldset>
		<legend>Ankieta</legend>
		<p><em><strong>Wpisz swoje imię i nazwisko:</strong></em></p>
		<input name="imie" size="40" type="text" value="Jan Kowalski" />
		<p><em><strong>Podaj swoją płeć</strong></em></p>
		<label><input type="radio" checked="checked" name="plec" value="kobieta" />Kobieta</label>
		<label><input type="radio" name="plec" value="mezczyzna" />Mężczyzna</label>
		<p><em><strong>Ile masz lat?</strong></em></p>
		<label><input type="radio" checked="checked" value="0-20" name="wiek" />Mniej niż 20 </label>
		<label><input type="radio" value="21-40" name="wiek" />21-40</label>
		<label><input type="radio" value="41-60" name="wiek" />41-60</label>
		<label><input type="radio" value=">60" name="wiek" />więcej niż 60</label>
		<p><input type="reset" /><input type="reset" value="Przywróć domyślne" /><input type="reset" disabled="disabled" /></p>
	</fieldset>
</form>

Efekt:

Ankieta

Wpisz swoje imię i nazwisko:

Podaj swoją płeć

Ile masz lat?

Kliknięcie któregokolwiek z powyższych aktywnych przycisków, spowoduje przywrócenie wszystkich pól formularza do wartości domyślnych (jeśli wartości zostały wcześniej zdefiniowane).

Potwierdzenie wyczyszczenia formularza#

Wywoływanie resetu za pomocą omawianej kontrolki nie wymaga specjalnych zezwoleń np. w postaci potwierdzenia akcji, wystarczy kliknąć przycisk. Rozwiązanie nie jest wygodne w przypadku długich formularzy, niejednokrotnie może się przytrafić omyłkowe wybranie buttona. Zabezpieczenie przed tego typu sytuacjami wymaga zastosowania odpowiedniego kodu w języku JavaScript (obsługa zdarzenia reset dla elementu form):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="..." onreset="if (!confirm('Czy na pewno chcesz zresetować formularz?')) return false">
	<div>
		<p><em><strong>Wpisz swoje imię i nazwisko:</strong></em></p>
		<input name="imie" size="40" type="text" value="Jan Kowalski" />
		<p><input type="reset" /></p>
	</div>
</form>

Efekt (widoczny przy włączonej obsłudze języka JavaScript):

Wpisz swoje imię i nazwisko:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Resetowanie formularza (H2) Potwierdzenie wyczyszczenia formularza (H3)