Formatowanie treści#

Kombinacja klawiszy#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<kbd>...</kbd>

Polecenie informuje użytkownika o konieczności wprowadzenia tekstu lub skrótu klawiszowego wprost z klawiatury komputerowej.

W przeglądarkach internetowych element kbad (keyboard) zazwyczaj wyświetlany jest czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku).

Przykład użycia:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Dla pliku wprowadź nazwę <kbd>archiwum.rar</kbd> a następnie zatwierdź <kbd>Enterem</kbd>.</p>

Efekt:

Dla pliku wprowadź nazwę archiwum.rar a następnie zatwierdź Enterem.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Kombinacja klawiszy (H2)