Spis poleceń HTML#

Zdeprecjonowane#

W specyfikacji HTML 4.01 pojawia się pojęcie poleceń zdeprecjonowanych (deprecated). Są to przestarzałe elementy lub atrybuty, które zostały uznane za zbędne i zastąpione innym, równoważnym rozwiązaniem. Zdeprecjonowane elementy można stosować w obrębie wersji Transitional DTD lub Frameset DTD. Co prawda przeglądarki internetowe nadal obsługują przestarzałe polecenia (z uwagi na kompatybilność wsteczną), lecz w przyszłości mogą zostać całkowicie zaniechane.

W przypadku języka XHTML 1.1 (który nie ma podziału na wersje) pojawia się pojęcie zaniechany (obsolete). W zasadzie jest to równoważny termin, wszystkie elementy zdeprecjonowane w HTML 4.01 oraz XHTML 1.0 (które nie mogą zostać zastosowane w Strict DTD) są identyczne z tymi, które zostały zaniechane w XHTML 1.1.

We wszystkich wykazach zawartych w kursie elementy zdeprecjonowane (oraz zaniechane) zostały wyraźnie zaznaczone kolorem czerwonym. Prawdę powiedziawszy kolorem tym zaznaczyłem wszystkie polecenia, które nie mogą pojawić się w Strict DTD (HTML 4.01 lub XHTML 1.0) oraz XHTML 1.1, czyli do tej grupy dodatkowo dołączyłem znaczniki i atrybuty ramek (frame, frameset, iframe, noframes).

Podsumowując, tam gdzie pojawia się kolor czerwony należy zastosować rozwiązanie alternatywne. Prezentacja przestarzałych poleceń wykonana została ze względu na rzetelność opracowania, w praktycznych projektach nigdy ich nie stosuj!

Elementy#

ZnacznikAlternatywa
<applet><object>
<basefont>, <font>CSS: color, font-family, font-size
<center>CSS: text-align
<dir>, <menu><ul>
<frame>, <frameset>, <iframe>, <noframes><object>, DHTML
<isindex><input>
<s>, <strike>CSS: text-decoration
<u>CSS: text-decoration

Atrybuty#

AtrybutZastosowanieAlternatywa
align<applet>, <iframe>, <img>, <input>, <object>CSS: float, vertical-align
align<caption>CSS: caption-side
align<div>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <p>CSS: text-align
align<hr>CSS: float, text-align
align<legend>Brak
align<table>CSS: margin-left (auto), margin-right (auto), float
alink<body>CSS: :active
alt<applet><object>
archive<applet><object>
background<body>CSS: background-image
bgcolor<body>, <table>, <td>, <th>, <tr>CSS: background-color
border<img>, <object>CSS: border-width
clear<br>CSS: clear
code<applet><object>
codebase<applet><object>
color<basefont>, <font>CSS: color
compact<dir>, <dl>, <menu>, <ol>, <ul>CSS: margin-top, margin-bottom, line-height
face<basefont>, <font>CSS: font-family
height<applet><object>
height<td>, <th>CSS: height
hspace<applet>, <img>, <object>CSS: margin-left, margin-right
language<script>Atrybut: type=""
link<body>CSS: :link
name<applet><object>
noshade<hr>CSS: border-style
nowrap<td>, <th>CSS: white-space
object<applet><object>
prompt<isindex><input>
size<basefont>, <font>CSS: font-size
start<ol>CSS: counter-reset
text<body>CSS: color
type<li>, <ol>, <ul>CSS: list-style-type
value<li>CSS: counter-reset
version<html><!DOCTYPE>
vlink<body>CSS: :visited
vspace<applet>, <img>, <object>CSS: margin-top, margin-bottom
width<applet><object>
width<hr>, <pre>, <td>, <th>CSS: width

Elementy typu: <frame>, <frameset>, <iframe>, <noframes> (oraz wszystkie ich atrybuty) można zastąpić poleceniem <object> (lub innym) razem z technikami DHTML.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) Zdeprecjonowane (H2) Elementy (H3) Atrybuty (H3)